Libochovany – Vesnice roku, starostka dostala hobla a hejtman králíka

11 diplomů a 5 stuh z letošního ročníku soutěže Vesnice roku již má své majitele. Předávání se uskutečnilo přímo ve vítězné obci, v Libochovanech. Ty letos získaly zlatou stuhu a postupují tedy do celostátního finále. Slavnostního odpoledne se zúčastnila řada hostů hlavně z okolních obcí a kromě předávání cen si v Libochovanech připravili i kulturní vystoupení dětí z místní mateřské školy, ochotníků z obce Kytlice či členů hodnotící komise.

Libochovany získaly zlatou stuhu za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti záchrany kulturního dědictví, podpory mládeže, spolkového života a životního prostředí.  Vyhlášení výsledků celostátního kola se uskuteční 16. září v Luhačovicích.

V dalších kategoriích byli vítězové tito: Modrá stuha za společenský život - Cítoliby (okres Louny), Bílá stuha za činnost mládeže - Lipová (okres Děčín), Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - Radovesice (okres Litoměřice), Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu - Srbská Kamenice (okres Děčín), Cena naděje pro živý venkov - Hrobčice (okres Teplice), Diplom za vzorné vedení obecní knihovny - Brandov (okres Most), Diplom za vzorné vedení obecní kroniky - Mnetěš (okres Litoměřice), Diplom za péči o kulturní památky - Hrobčice (okres Teplice), Diplom za květinovou výzdobu v obci - Patokryje (okres Most),  Diplom za rozvíjení lidových tradic - Dolní Podluží (okres Děčín), Diplom za komunitní práci s dětmi a seniory - Lom u Mostu (okres Most), Diplom za začlenění dětského domova do života obce - Ohníč (okres Teplice), Diplom za komplexní rozvoj obce - Ledvice (okres Teplice), Diplom za nakládání s bio odpady - Vražkov (okres Litoměřice), Čestné uznání za péči o místní části - Skršín (okres Most), Čestné uznání za výsadbu lipové aleje - Nová Ves v Horách (okres Most). V kategorii B za obnovu či rekonstrukci staveb venkovské zástavby - Ohníč (okres Teplice) za rekonstrukci Obecního úřadu a mateřské školky.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com